ThiemeMeulenhoff is een van de grotere uitgeverijen van educatieve leermiddelen en methodes voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze producten worden in toenemende mate digitaal ontwikkeld en geleverd, samen met auteurs uit de praktijk.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff is een van de grotere uitgeverijen van educatieve leermiddelen en methodes voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze producten worden in toenemende mate digitaal ontwikkeld en geleverd, samen met auteurs uit de praktijk. Thieme wil leerkrachten ondersteunen bij het stimuleren van leerlingen en studenten om het beste in zichzelf naar boven te halen.

ThiemeMeulenhoff

MEER WETEN OVER MAGENTO?

Omzet van fysieke producten loopt terug

ThiemeMeulenhoff stelde vast dat de omzet van fysieke producten terugloopt, en er een omslag gemaakt moest worden naar de digitale wereld. Daarnaast zocht men meer een wisselwerking tussen papier en digitaal, door boeken en online functionaliteit te combineren. Deze uitdaging vergt natuurlijk niet alleen een omslag in denken op contentgebied, maar ook in de manier waarop producten en licenties in de markt worden gebracht.

Hiervoor zijn Magento webshops opgezet die klanten (particulieren en docenten) in staat stellen om snel en eenvoudig boeken, methodes en andere materialen te bestellen. Bovendien is er een platform ontwikkeld voor ‘ipad methodes’, waarbij complete boekensets voor 1 jaargang of zelfs de duur van de opleiding worden verkocht in licentievorm. Leerlingen kunnen dan met hun ipad gebruik maken van boeken en methodes zonder de fysieke boeken aan te schaffen.

ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff

Forse groei in omzet

De realisatie van online webshops is een belangrijke stap geweest in het proces van omschakeling van papier naar digitaal bij ThiemeMeulenhoff, hierdoor is de ‘eigen’ omzet fors gestegen die anders via andere kanalen en de tussenhandel was verlopen. Thieme is dus meer rechtstreeks in contact met haar klanten, en kan zo ook beter een combinatie van digitale/interactieve en fysieke lesmethodes in de markt zetten. Een belangrijk succes is ook de omzet van licenties geweest en het opzetten van een webshop voor digitale boeken (ipad). Hiermee realiseerde het bedrijf een forse omzetgroei die niet ten koste ging van eigen fysieke afzet, maar eerder van de tweedehandsboekenmarkt.

FORSE OMZETGROEI DIE NIET TEN KOSTE GAAT VAN EIGEN FYSIEKE AFZET

Magento als basis

  • Authenticatie van docenten, door een integratie met de ‘ASSU onderwijsdatabank
  • Catalogus altijd actueel door importfunctionaliteit vanuit Thieme ERP systeem
  • Webshop software op basis van Magento

De ’embedding’ van de geboden oplossingen binnen het gehele kader van systemen en processen van ThiemeMeulenhoff maakt de gerealiseerde projecten uniek. Door de diverse beschikbare technieken in te zetten worden niet alleen producten en bestellingen uitgewisseld van en naar de backoffice, maar ook docenten geauthenticeerd voor afname van docentspecifieke producten.

ThiemeMeulenhoff

Leerkrachten ondersteunen vanuit de digitale wereld.

– Thieme Meulenhoff 

Quooker logo - E-commerce magento webshop
PostNL
Horticoop