De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. Men is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Over de VNG

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. Samen met u dus. De organisatie ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda. De organisatie is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. Men is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast ondersteunt de VNG gemeenten bij haar werkzaamheden. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staan daarbij voorop. VNG informeert en adviseert gemeenten over actuele ontwikkelingen, beantwoordt vragen en ondersteunt individuele leden. De website is hier een belangrijk medium.

VNG

MEER WETEN OVER DRUPAL?

Vereenvoudigen van beheer

Een vernieuwing van het systeem was nodig omdat het oude content managementsysteem van de markt ging verdwijnen. Het nieuwe systeem moest de vertrouwde informatie in een overzichtelijke, eenduidige vorm aanbieden. Ten slotte moest het mogelijk zijn subsites te creëren binnen dezelfde installatie als vng.nl. Dat vereenvoudigde het beheer van dit soort thema sites en beperkte de kosten op het gebied van hosting.

De uitdaging was 2 (smartsite) websites en een nieuwsbrief naar Drupal te migreren. Het oude systeem bevatte een grote hoeveelheid (40.000+) artikelen en de migratie moest zonder verlies van page ranking gerealiseerd worden. Er werd enorm veel gelinkt naar de oude site en dus moesten de oude links in stand blijven. De organisatie wilde dus vernieuwen zonder verlies van opgebouwde relaties met andere bronnen.

VNG
VNG

Toegankelijk via smartphone, tablet en desktop

Youwe heeft de oude smartsite compleet gemigreerd naar een moderne Drupal implementatie. 40.000 artikelen zijn eenvoudiger toegankelijk en er is geen verlies geweest van externe links of page ranking. Het aantal abonnementen van de op maat gemaakte nieuwsbrief is verdubbeld. De site is net zo toegankelijk via smartphone of tablet als op een desktop of laptop. Subsites zijn relatief eenvoudig te bouwen binnen de bestaande architectuur. Zo is er snel in te spelen op de actualiteit wanneer dat nodig is, binnen het bestaande systeem.

NAADLOZE MIGRATIE VAN HET OUDE SYSTEEM

Resultaat

  • Drupal voor Gemeenten
  • Naadloze migratie van het oude systeem
  • Vertrouwde informatie geboden in een overzichtelijke, eenduidige vorm
  • Mogelijk subsites te creëren binnen dezelfde installatie als vng.nl
  • Vereenvoudigt beheer
  • Wekelijkse nieuwsbrief op maat

De integratie van MailChimp en Drupal is geheel op maat gemaakt naar de wensen van VNG. Ook de presentatie van de enorme hoeveelheid data via diverse kanalen en Gridwalker search engine zijn uniek te noemen.

VNG

“Dankzij Youwe kan VNG nu voordelig subsites beheren en het platform doorontwikkelen.

– VNG

Nestle - customer journey en online campagne
Auping drupal en online marketing - Youwe
Bosch Dremel