Smart Choice Industry is een samenwerkingsverband tussen Itsme (ES Elektro) en Philips Lighting op het gebied van lichtoplossingen voor verschillende industriële segmenten: Food & Beverage, Cargo Handling, Material Handling & Packaging, Wood & Paper.

Over Smart Choice Industry

Smart Choice Industry is een samenwerkingsverband tussen Itsme (ES Elektro) en Philips Lighting op het gebied van lichtoplossingen voor verschillende industriële segmenten: Food & Beverage, Cargo Handling, Material Handling & Packaging, Wood & Paper.

Philips Lighting is de wereldwijde marktleider op verlichtingsgebied. Deze dynamische markt is momenteel sterk aan het veranderen en maakt een verschuiving door richting de nieuwe norm, LED oplossingen.

Smart Choice Industry

MEER WETEN OVER DRUPAL?

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Smart Choice Industry is gestart als een campagne om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de markt en hier bekendheid aan te geven. Content over specialisatie en oplossingen van zowel Philips als van Itsme moest op eenvoudige wijze aan de website toegevoegd en onderhouden kunnen worden. Daarbij moest rekening gehouden worden met verschillende rollen qua redactie. De wens bestond om deze website in de vormgeving van Itsme te ontwikkelen. Itsme had reeds ervaring met Drupal en vond dit prettig werken.

De grootste uitdaging binnen dit project was de tijd. Binnen zeer korte tijd moest deze website in de markt gezet worden, terwijl er vooraf nog maar weinig duidelijk was.
Een andere uitdaging zat in de te gebruiken techniek, in combinatie met het beschikbare budget. De corporate website van Itsme is ontwikkeld met Drupal CMS, echter met een verouderde versie en deze installatie was niet geschikt om meerdere websites in onder te brengen. Er zou dus of een nieuwe installatie moeten worden gemaakt, of de bestaande installatie zou moeten worden aangepast, zodat deze geschikt zou zijn om meerdere websites in onder te brengen en te onderhouden.

Smart Choice Industry
Smart Choice Industry

Besparing op onderhoud en hosting

De door Youwe ontwikkelde oplossing heeft geresulteerd in een succesvolle website voor Smart Choice Industry en waardevolle informatie voor de samenwerking. Doordat de website binnen de reeds bestaande Drupal 6 installatie is ontwikkeld, zijn er kosten bespaard op het onderhoud en op de hosting. Tevens was het niet nodig om de redactie op te leiden, aangezien zij al met het systeem konden werken.

Youwe is in staat geweest om een nieuwe website te ontwikkelen, met verouderde techniek. Dit omdat het voor de opdrachtgever de beste oplossing was. Op deze manier kon het project binnen de deadline en voor het beschikbare budget worden ontwikkeld en is er ook op de structurele kosten bespaard.

DANKZIJ ONTWIKKELING IN DRUPAL 6  ZIJN KOSTEN BESPAARD  OP ONDERHOUD EN HOSTING

Eenvoudig beheer

  • Marketing website op het gebied van industriële verlichting
  • Eenvoudig beheer met Drupal
  • Standaard functionaliteit als zoeken, flexibele opmaak en heldere ‘call to action’
  • Besloten gedeelten bevatten extra functionaliteit
  • Calculator waarmee bezoekers een lease-constructie voor de gewenste oplossing konden berekenen en konden bepalen of ze in aanmerking kwamen voor de zogenaamde Energie Investeringsaftrek (EIA)
Smart Choice Industry
Nestle - customer journey en online campagne
Auping drupal en online marketing - Youwe
Bosch Dremel