Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. En vertrouwen komt wanneer informatie gedeeld wordt en openbaar toegankelijk is.

Over Ministerie van Binnenlandse Zaken

‘Samen leven en wonen met een slagvaardig bestuur. Transparantie voor burgers.’ Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. En vertrouwen komt wanneer informatie gedeeld wordt en openbaar toegankelijk is.

rijksdashboard gebruikt ict

MEER WETEN OVER DRUPAL?

Uitdagingen

Het ministerie van BZK heeft onder andere als taak om te zorgen voor een goed functionerend openbaar bestuur. Hieronder vallen ook de grote ICT-projecten en overheidsprojecten met een verhoogd risico. De publieke opinie op dit vlak is niet altijd positief. Maar is dit terecht? Om de bestedingen van dergelijke projecten publiekelijk inzichtelijk te maken was er een wens hiervoor een website in te richten. Een toegankelijk open source Drupal platform dat geheel conform webrichtlijnen informatie bij voorkeur visueel kan serveren aan de belastingbetalers van Nederland. Waar bovendien eenvoudig nieuwe data in opgenomen kan worden.

ict-2
rijksdashboard

Oplossing

In één oogopslag is de status van de grote ICT-projecten per ministerie te zien. De projecten worden minimaal één maal per jaar geactualiseerd. Elke minister is verantwoordelijk voor het actualiseren van het ICT-dashboard en voor de informatie van zijn of haar projecten. Met dit project doet de overheid een boekje open. Geheel transparant. Dankzij de heldere presentatie is veel informatie direct overgenomen in de schrijvende pers. Hierdoor voorkomen de ministeries broodje-aap verhalen.
Het grote voordeel van het Rijks ICT-dashboard is dat het ministerie van BZK op eenvoudige wijze de status van grote en risicovolle overheidsprojecten inzichtelijk maakt. Het dashboard maakt het rapporteren vele malen eenvoudiger dan voorheen en dat scheelt tijd en dus geld. Verder draagt het ICT-dashboard bij aan een open en transparante overheid.

EEN OPEN EN TRANSPARANTE OVERHEID DANKZIJ HET ICT-DASHBOARD

Resultaat

  • Open Source software
  • Dynamische, geanimeerde grafieken
  • Exportmogelijkheden
  • Waarmerk Drempelvrij Niveau 3: Webrichtlijnen
  • Ontwikkeling aan de hand van prototyping
  • Make it run, make it right, make it fast

Het ministerie van BZK heeft met het Rijks ICT-dashboard een tool in handen welke voor meerdere doeleinden toepasbaar is. Zo is de broncode van het dashboard voor KING hergebruikt voor de ontwikkeling van de website e-Overheid in Beeld, wat heeft geresulteerd in een flinke besparing in de ontwikkelkosten.

ict-1

Openbaar inzicht in de overheidsuitgaven zorgt voor vertrouwen.

– Ministerie van Binnenlandse Zaken