LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-GGz), maatschappelijke zorg (Mo/Vo), verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn.

Over LOC Zeggenschap

LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-GGz), maatschappelijke zorg (Mo/Vo), verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn. Er zijn 1.500 cliëntenraden aangesloten bij LOC, zij vertegenwoordigen samen zo’n 600.000 cliënten.

LOC heeft een uitgebreid en gevarieerd pakket van diensten en producten, waar cliëntenraden die lid zijn van LOC gebruik van kunnen maken. Niet altijd direct zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk is het werk dat LOC namens cliëntenraden en cliënten verricht in de vorm van gesprekken en overleg over de belangen van cliënten in de zorg. Dat gebeurt met de overheid, met andere organisaties in de zorg zoals zorgaanbieders en met instanties die met regels in de zorg te maken hebben zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

LOC Zeggenschap

MEER WETEN OVER DRUPAL?

Een gezamenlijke nieuwe website

Directe aanleiding voor de bouw van LOC.nl in Drupal 7 was de fusie tussen LOC en LCFJ in 2012. De informatie van deze organisaties moest samengevoegd gaan worden in een gezamenlijke nieuwe LOC.nl website. Door ervaringen uit het verleden waarbij men vast zat aan een leverancier, was het de uitdrukkelijke wens om een opensource systeem te gaan gebruiken. Gezien de behoorlijke lijst met functionaliteiten en wensen die vooraf was opgesteld door LOC heeft Youwe Drupal 7 voorgesteld. Het budget stond vooraf vast dus het advies van Youwe was zoveel mogelijk bij de kern van Drupal te blijven en zo min mogelijk maatwerk te bouwen.

LOC Zeggenschap
LOC Zeggenschap

Drupal: Modern en toekomstgericht

Youwe heeft een portaal gebouwd waarmee LOC in staat is alle vooraf bepaalde doelgroepen te bedienen. Leden en ledenorganisaties kunnen met elkaar in overleg op een afgeschermd deel van de website. Leden kunnen bepaalde publicaties gratis inzien, geïnteresseerden kunnen die betaald downloaden of thuis laten bezorgen. Bezoekers kunnen zich opgeven voor bijeenkomsten en webinars. Dit alles via een modern op de toekomst gericht Drupal platform.

EEN COMPLEET SYSTEEM BINNEN BUDGET EN TIJD

Informatie gedeeld via kennisbank

  • De site spreekt verschillende doelgroepen aan: zowel cliënten en cliëntraden, als bezoekers, de politiek en bestuurders
  • Forums, webinars en een plek voor onderling contact/uitwisseling tussen raden
  • Informatie is gedeeld via een kennisbank
  • Publicaties en trainingen zijn via een webshop verkocht

LOC heeft door hun vertrouwen in Drupal en Youwe, veel betrouwbare functionaliteit in korte tijd gekregen. Doorlooptijd en budget stonden vast en er waren soms ook behoorlijk uitgebreide wensen. Door keuzes te maken uit wat er al was in Drupal en ook te vertrouwen op de kennis ervaring van Youwe is het gelukt om een compleet systeem te leveren binnen budget en tijd.

LOC Zeggenschap

Verbeterde dienst voor meer dan 600.000 klanten.

– LOC Zeggenschap in zorg

Nestle - customer journey en online campagne
Auping drupal en online marketing - Youwe
Bosch Dremel