Marketing Automation Demo: Lead scoring

Hoe pluk je de 20% meest kansrijke leads uit je marketing automation?

Hoe pluk je de 20% meest kansrijke leads uit je marketing automation?

Als manager wil je idealiter dat de sales afdeling alleen de warme leads opvolgt. Een lead die de website bezoekt, is niet per definitie klaar voor aankoop. Vaak zitten zij in de orientatiefase en hebben zij eerst behoefte aan meer informatie. Lead scoring helpt je Sales Qualified Leads van Marketing Qualified Leads te onderscheiden.

Hoe meer leads je hebt, hoe minder overzichtelijk het is. Enerzijds wil je weten bij welke leads sprake is van een aankoopbehoefte, oftewel, waarbij sales de meeste kans maakt een afspraak te realiseren. Anderzijds is er ook een groep die behoefte heeft aan meer informatie en nog verdere nurturing door marketing nodig heeft. Goed ingerichte lead scoring maakt dit inzichtelijk.

Hoe je je lead scoring moet inrichten is sterk afhankelijk van je doelgroep en je business. Vooraf definieer je wanneer een lead klaar is voor een telefoontje van sales. Aan welke (gedrags-)kenmerken voldoet een ‘hot’ lead? Elke interactie verdient een X aantal punten. Een goed opgewarmde lead heeft vaak een hogere lead score dan een koude lead. Slimme notificaties en workflows helpen vervolgens je marketing-/sales processen af te stemmen op de aankoopfase van een lead. In deze demo gaan we dit samen doen.

De demo lead scoring helpt je in 30 minuten:

  • je lead scoring goed te configureren
  • na te denken over de definitie van ‘hot lead’ voor jouw business
  • lead scoring in te zetten om je hot leads te identificeren
  • automatische notificaties instellen voor marketing & sales
  • de afstemming tussen sales en marketing verbeteren met een duidelijk proces

Met lead scoring maak je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van marketing automation. In deze demo koppelen we een aantal workflows aan lead scoring. De demo is gebaseerd op het bedrijf Sharpspring, maar de principes gelden voor marketing automation in het algemeen.

Details

Type: On demand demo

Level: Skilled

Duur: 30 minuten