De Nederlandse Innovatie Prijs 2018

De genomineerde bedrijven

Zoals jullie misschien al gehoord hebben is Youwe genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2018. In totaal zijn er maar drie bedrijven genomineerd en jij begrijpt dan vast ook wel dat dit een enorme eer is voor ons.

Naast Youwe zijn ook KPN en Machinefabriek Boessenkool B.V. genomineerd en alle drie de organisaties zijn gekozen door het onderzoeksinstituut Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het onderzoek is uitgevoerd de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. Prof.dr. Henk Volberda, eindverantwoordelijke voor dit onderzoek zei het volgende: “De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor geldt als één van de meest grootschalige jaarlijkse surveyonderzoeken in Nederland waarbij wordt gekeken naar een breed scala van innovatie-vormen. In die grote dataset zitten tal van bedrijven waaronder diverse uitblinkers. De drie genomineerde bedrijven voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 zijn daar een voorbeeld van.”

Ook heeft het Erasmus Centre for Business Innovation bekendgemaakt waarom nu precies deze drie organisaties genomineerd zijn. En laten wij dan maar met onszelf beginnen:

“Youwe is een full service internetbedrijf met een focus op de digitale transformatie van haar klanten. Zij biedt onder andere cloud based software oplossingen aan voor het online-kanaal. Vaak vergt het oplossen van complexe vraagstukken slimme producten die door de inzet van data, techniek en algoritmes de processen van het bedrijf naar een hoger niveau tillen. Youwe zet onder andere kunstmatige intelligentie in om haar klanten beter te kunnen bedienen op het gebied van digitale transformatie, intelligente multichannel commerce platforms, product informatie management systemen of digitale marketing. Het gros van de werkzaamheden van Youwe ligt op het gebied data warehousing, business intelligence, e-commerce platformen en de integratie met de infrastructuur. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing betreft de ‘Best Price Calculation’. Deze tool met kunstmatige intelligentie maakt inschattingen van prijzen die concurrenten van haar klanten naar verwachting gaan hanteren in de B2B-markt. Als er nieuwe data binnenkomt in de tool, dan kan dat leiden tot een andere aanbeveling van de tool voor een betere verkoopprijs. Verder heeft de organisatie recentelijk een detacheringstak opgericht waarbij eigen developers elders ingezet kunnen worden. Medewerkers nemen een prominente rol in bij het bedrijf. Dit heeft te maken met de schaarste van geschikte medewerkers, maar ook deels met de hoge ontwikkelsnelheid in de sector. Het bedrijf heeft hiervoor een model ontwikkeld, het zogenaamde ‘circle model’. De cirkels zijn zelfsturend en vormen een ecosysteem van gespecialiseerde kennis-hubs, die samen de organisatie vormen en elkaar kunnen ondersteunen bij projecten. Hierdoor worden medewerkers meer betrokken om mee te denken en mee te werken met haar innovaties en geldt er een hogere handelingssnelheid. Zo is het mogelijk om met dit model snel een nieuw team te starten. Binnen een paar dagen kan een compleet nieuwe discipline worden opgestart. Verder streeft Youwe ernaar om kennis, vaardigheden en talenten van medewerkers adequaat aan te wenden, bijvoorbeeld door de Youwe academy (welke opleidingen faciliteert) en de 9 grid (potentie – performance). Youwe heeft verder ook een reeks van externe partners beschikbaar en ze werkt samen met haar klanten. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk organiseren van evenementen en campagnes. Ook investeert het bedrijf aanzienlijk in nieuwe technologische ontwikkelingen.” 

Machinefabriek Boessenkool B.V.
“Machinefabriek Boessenkool B.V. is gericht op het ontwerpen en fabriceren van machines die een uitdaging vormen voor hen. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing is de Emergency drone waarbij gewonde soldaten uit een gevaarlijk gebied gehaald kunnen worden zonder dat andere levens direct in gevaar komen. Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een soort vliegwiel waarmee pieken en dalen uit het elektriciteitsnet gehaald kunnen worden. Verder heeft het Almelose bedrijf ook een recyclingmachine ontwikkeld waarmee spuitbussen (inclusief inhoud) op een milieuvriendelijke manier ontmanteld en volledig hergebruikt kunnen geworden. Een kenmerk hierbij is dat het bedrijf op basis van een specifiek probleem van de klant tot een vernuftige oplossing komt die met precisie equipment te realiseren is. De technologie die ten grondslag ligt aan de oplossing is niet altijd compleet nieuw (bijv. drones en vliegwielen). De nieuwheid zit meer in de nieuwe toepassing van een bepaalde technologie waarop wordt voortgebouwd.”

KPN
“KPN is actief in een tak van sport waarbij ontwikkelingen omtrent de vierde industriële revolutie implicaties hebben voor haar functioneren. Door in te zetten op innovatie streeft de organisatie ernaar een vooraanstaande rol te spelen in de digitale transformatie van de Nederlandse samenleving. Voorheen lag het accent van zijn activiteiten op de rol van telecomprovider. Er is echter een verschuiving gaande van het traditionele bellen naar digitale diensten en connectiviteit. Door de combinatie van vaste en mobiele diensten over geïntegreerde netwerken onderscheidt KPN zich van zijn klassieke concurrenten alsmede partijen in zijn nieuwe speelveld. Enkele voorbeelden van nieuwe activiteiten waar de organisatie op inzet zijn data-driven solutions (waarbij KPN een dataplatform biedt), cloud- en securitydiensten, diensten in huis (zoals beveiliging van de woning of de bediening van verlichting), e-health services (zoals monitoring of een ECG op afstand), en door te experimenteren met blockchain. Met de lancering van het LoRa (‘long range low power’) netwerk in 2015 speelt het bedrijf in op de komst van Internet of Things (IoT). Inmiddels zijn er via de IoT-netwerken van KPN meer dan vier miljoen “apparaten” verbonden. Door de snelle ontwikkelingen in zijn omgeving hanteert de organisatie een flexibele en snelle aanpak voor nieuwe initiatieven binnen de kaders van data en connectiviteit. Het aantrekkelijk blijven (of meer aantrekkelijk worden) voor medewerkers, klanten, en oplossingen die ook van waarde worden geacht voor de organisatie zelf worden daarbij ook in beschouwing genomen. In het geval van een succes kan het nieuwe initiatief dan worden opgeschaald.”

Het is wel duidelijk dat alle drie de organisaties ontzettend innovatief zijn, maar wij en jullie moeten nog wachten tot 13 juni om te weten te komen wie er vandoor gaat met de Nederlandse Innovatie Prijs, fingers crossed for Youwe!

WHITEPAPER – MARKETING AUTOMATION

Krijg antwoord op de volgende vragen

whitepaper-marketing-automation
  • Wat is marketing automation?
  • En wat niet?
  • Wat schiet ik ermee op?
  • In vier stappen naar een weloverwogen aankoop
  • Marketing automation quickscan
  • Inclusief 3 praktijkvoorbeelden
  • Succesvolle customer journeys van FinancialLease.nl en Wijnvoordeel.nl