Webrichtlijnen maken websites toegankelijk voor iedereen.

 

Ruim 15% van de wereldbevolking heeft een of andere beperking. Een doelgroep van behoorlijke omvang. De webrichtlijnen helpen je je digitale communicatie toegankelijk en begrijpelijk te houden voor iedereen. En dát wordt beloond in je zoekmachine ranking. Een verplichting voor overheid, een kans voor het bedrijfsleven.

 

Wat zijn de Webrichtlijnen?

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites. Met toegankelijkheid wordt bedoeld dat de website zowel technisch als inhoudelijk voor elke doelgroep geschikt is.

  • Inhoudelijke toegankelijkheid betekent dat de informatie voor alle doelgroepen begrijpelijk moeten zijn, in termen van tekst en beeld. Maak je gebruik van kleuren om informatie over te brengen, dan moet iemand die kleurenblind is  dat ook kunnen onderscheiden. Denk aan rood versus groen: als het icoon van kleur verandert, moet dit nog steeds te interpreteren zijn door iemand met een visuele beperking.
  • Technische belemmeringen zijn bijvoorbeeld de aloude Flash animaties met navigatie elementen. Op het moment dat door een visuele beperking de navigatie elementen niet kunt zien, ben je niet in staat zijn om de website te raadplegen.

 

Belang van Webrichtlijnen

Er wordt gedacht dat de Webrichtlijnen uitsluitend bedoeld zijn voor mensen met een visuele handicap. Dat is niet het geval, ook ouderen, laaggeletterden en motorisch gehandicapten behoren tot de doelgroep. Om een idee te geven van de omvang:

– 284 miljoen mensen wereldwijd hebben een visuele beperking
– 39 miljoen mensen wereldwijd zijn blind
– 65% is ouder dan 50 jaar
– 278 miljoen mensen hebben een hoor probleem
– 1 op de 12 mensen hebben een vorm van kleurenblindheid

Samengevat: 15% van de wereldbevolking heeft een of andere beperking.

 

Handig voor SEO en mobile first

De Webrichtlijnen bieden ook andere voordelen. Zo zijn websites die voldoen aan de Webrichtlijnen ook beter vindbaar in de zoekmachines. Er wordt een markup toegepast om aan te geven wat de betekenis is van verschillende onderdelen van de content. Denk aan kopregels en alternatieve omschrijving van afbeeldingen. Het geschikt maken van websites om goed beschikbaar te zijn op mobiele apparaten neemt toe. De Webrichtlijnen verplichten namelijk het gebruik van standaarden en ‘gelaagd bouwen’. Dit betekent dat een website altijd moet werken, ook al wordt er een verouderde browser gebruikt. 

 

Nederland

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat elke overheidsorganisatie per 1 januari 2015 moet voldoen aan de Webrichtlijnen versie 2 niveau AA. Juridisch gezien zijn de Webrichtlijnen geen wet. Als visueel en motorisch beperkte kun je geen beroep doen op de wet als een website niet voldoet aan de Webrichtlijnen. Als websites wel moeten voldoen aan de Webrichtlijnen, maar dat niet doen, kunnen er maatregelen worden genomen. De Rijksoverheid kan verplichtingen opleggen aan een gemeentelijke organisatie als de website niet voldoet aan de Webrichtlijnen via een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarnaast kan er beroep gedaan worden op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Voor veel webbouwers is de status van de Webrichtlijnen tegenover internationale regels niet altijd duidelijk. In hoeverre verhouden de Webrichtlijnen zich nu tot de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)? De Webrichtlijnen staan niet op zichzelf. Zij leunen heel sterk op de internationale WCAG.

 

 

Internationaal

De regels rondom de Webrichtlijnen zijn nog steeds in beweging. In 2014 is een voorstel wet aangenomen door het Europese Parlement om alle websites die eigendom zijn van publieke organisaties toegankelijk te maken. Binnen de EU praten we dan over bijna 1 miljard websites.

 

Eind 2015 is een voorstel ingediend door de Europese Commissie “ European Accessibility Act” dat algemene vereisten voor toegankelijkheid van specifieke producten en diensten gaat opstellen, zodat mensen met een beperking volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit is in overeenstemming met de initiatieven rondom het voorstel van de Europese Commissie inzake de “Directive on the accessibility of public sector bodies’ websites”.

 

Webinar: Meld je aan!

Neem vandaag nog contact met ons op.